MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR
1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan Tüketici’nin,Satıcı tarafından işletilmekte olan wwwbasedistanbul.com ; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.
1.2. Tüketici, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Websitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
1.3. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: Based Istanbul Kültür Dergi Yayincilik ve pazar lama Limited Sirketi
Adresi: Harbiye Mahallesi Bostan Sokak No:15/5 Sisli/İstanbul
e-posta: info@basedistanbul.com
1.4. TÜKETİCİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Eposta:
IP adresi :
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ
2.1. İşbu sözleşme Tüketici’nin WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı …………… tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası TÜKETİCİ e-posta adresine gönderilmiştir.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
3.1. Tüketici tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra Ürün olarak tanımlanmaktadır.
Görsel
Ürün
Birim Tutarı
Adet
KDV Tutarı
Satış Fiyatı